Bij uurwerkmaker en restaurateur Frank van Nuus is uw uurwerk - hoe kostbaar ook - in betrouwbare handen. Als lid van de Vereniging Nederlands Antiquairs Genootschap (VNAG) onderscheidt Frank van Nuus zich als een bonafide antiquair en kunsthandelaar. Sinds de oprichting in 1968 heeft de vereniging - met een ledental van 73 - een vaste plaats verworven in de Nederlandse antiekwereld.

Er gelden strenge eisen voordat een antiquair wordt toegelaten tot de VNAG. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • minimaal 5 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • vier bestaande leden dienen de lidmaatschapsaanvraag te ondersteunen
  • een ballotagecommissie toetst de kwaliteit en het niveau van de collectie, de dienstverlening en de vakkennis van de antiquair
  • een tweederde van de ledenvergadering moet instemmen met de voordracht.

Het VNAG-lidmaatschap van Frank van Nuus verzekert u van:

  • een bonafide uurwerkmaker en restaurateur
  • een kwalitatieve collectie
  • een uitstekende dienstverlening
  • een eerlijk en volledig advies.

Ga naar boven

Mede ontwikkeld door VH Webvision & Webexx